21. Fluoryt, sól kamienna, tektyty

fluoryt_muzeum_swięta_katarzyna

W gablocie numer 21, na górnej półce widzimy zielone i fioletowe kryształy fluorytu. Uwagę zwraca zielony okaz z angielskiej kopalni Rogerley, pięknie wykształcony w postaci sześcianów. W świetle dziennym jego barwa przyjmuje odcień niebieskawy, czego powodem jest śladowa obecność pierwiastków ziem rzadkich. Niżej, po prawej stronie widzimy tektyty z różnych stron świata, m.in. czeskie mołdawity. Tektyty wytworzyły się na skutek stopienia skał podczas uderzenia meteorytu. Pod wpływem ogromnej temperatury i ciśnienia krystaliczna struktura minerałów uległa rozkładowi. Siła wybuchu wyrzuciła powstałą w ten sposób naturalną szklistą masę na odległość setek kilometrów. Tektyty znajdowane są więc bardzo daleko od miejsca upadku meteorytu.

Na dwóch ostatnich półkach widzimy kryształy halitu, przypominające swoim wyglądem stopione lub zrośnięte sześciany. Halit to inaczej sól kamienna, jeden z najważniejszych surowców w przemyśle spożywczym i chemicznym. Białe kryształy pochodzą z olbrzymiego solniska Salinas Grandes w Argentynie. Niżej możemy zobaczyć okazy soli kamiennej z kopalni polskich – Wieliczki i Inowrocławia.