Cele

„Tajemnice świata minerałów wciągają nie tylko tych, co ulegli magii blasku, mocy, czy tradycji. Miłośnicy symetrii kryształów, matematycznej logiki kształtów spotykają się na swej drodze z poetami, opętańcami idei niezwykłości zawartej w kamyku spoczywającym na atłasie jubilerskiej szkatułki.”

Bożena Krzywobłocka, Róża Krzywobłocka, Tajemnice klejnotów

 

Szerzymy wiedzę o geologii, mineralogii i gemmologii w oparciu o nasze eksponaty. W przystępny sposób uczymy o powstawaniu minerałów i ich wykorzystywaniu w różnych dziedzinach. Uświadamiamy, jak ważną rolę pełnią one w branży jubilerskiej, rzemiośle artystycznym, nauce i przemyśle wysokiej techniki. Posiadamy okazy reprezentatywne dla najciekawszych mineralogicznie regionów Polski oraz ogromną kolekcję minerałów z całego świata, w tym kamieni szlachetnych nie poddanych obróbce szlifierskiej. Gwarantujemy, że eksponaty w naszym muzeum prezentują poziom światowy. Cały nasz zespół to osoby kompetentne, posiadające podpartą edukacją lub doświadczeniem wiedzę z zakresu mineralogii, gemmologii i jubilerstwa. Wiedzą tą chętnie się dzielimy, w czym prym wiodą nasi przewodnicy, którzy z pasją opowiadają o kamieniach szlachetnych, ozdobnych i przemysłowych, wszelkich geologicznych osobliwościach oraz tajnikach sztuki szlifierskiej i jubilerskiej, przytaczają barwne anegdoty o słynnych klejnotach oraz historie dotyczące dawnych wierzeń i magii związanych z kamieniami.