46, 47. Pracownia gliptyczna i jubilerska

W kolejnej sali pod numerem 46 znajduje się pracownia gliptyczna, gdzie pokazane są i opisane podstawowe narzędzia rytownicze, wykorzystywane w gliptyce. Gliptyka to sztuka rzeźbienia w kamieniach szlachetnych i ozdobnych, a więc w materiałach cennych i ciężkich w obróbce. Praca z nimi wymaga cierpliwości, skupienia, a także użycia specjalnych narzędzi. Co więcej, wykonane w ten sposób rzeźby i płaskorzeźby mają niewielkie rozmiary. Do podstawowych form gliptycznych należą intaglio oraz kamea. Intaglio powstaje gdy rysunek ma formę wklęsłą, kamea, gdy relief jest wypukły. Sztuka rzeźbienia w kamieniach szlachetnych i ozdobnych narodziła się w Mezopotamii, a swoją doskonałość osiągnęła w starożytnej Grecji. Za najstarsze zabytki sztuki gliptycznej uważa się mezopotamskie pieczęcie cylindryczne rzeźbione w jaspisie, serpentynicie, wapieniu czy lapisie lazuli.

Pod numerem 47 znajduje się pracownia jubilerska. Trafiają tutaj kamienie szlachetne i ozdobne, które wcześniej zostały poddane obróbce szlifierskiej i polerskiej. Do oprawy stosujemy polskie srebro próby 925. Oznacza to, że 92,5% stopu srebrnego stanowi czyste srebro. Pozostałe 7,5% to miedź. Miedź dodajemy by poprawić właściwości fizyczne srebra, jego twardość i wytrzymałość.

Oto jak w skrócie przebiega proces oprawy kamienia:

Granulat srebrny z dodatkiem miedzi topimy w specjalnym tyglu i wlewamy do formy. Można ją zobaczyć pod numerem 3. Powstałe w ten sposób sztabki i pręty walcujemy do odpowiedniej grubości przy pomocy walcarki znajdującej się pod oknem, pod numerem ósmym. Następnie z cienkich blach i drutów wycinamy różnego kształtu elementy, które łączymy przy pomocy palnika gazowego i lutu srebrnego. Na koniec, w przygotowanej oprawie osadzamy wyszlifowany wcześniej kamień.

W naszych wyrobach stosujemy tradycyjne techniki obróbki srebra, m.in. kucie, walcowanie, wycinanie, lutowanie i wyżarzanie. Z jednej strony podnoszą one wytrzymałość srebra, przez co kamień zdecydowanie rzadziej wypada z oprawy, z drugiej – zmniejszają porowatość materiału, dzięki czemu metal pięknie się błyszczy i znacznie mniej brudzi.

Ręcznie wykonana biżuteria srebrna z naturalnymi kamieniami jest wyjątkowa i niepowtarzalna.